Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 10
scroll down
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C5 Engedi (Rhosneigr) : lôn ymadael : a lôn ymuno : Ar gau : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 12/10/18-05/11/18 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin C4 Dalar Hir () i G5 (Rhosneigr) : Gwrthlif : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Cyfyngiad lled 3.2m : 12/10/18-05/11/18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C27 High Cross : Gwaith i’r cyflenwad nwy : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ymuno ar gau : 23/10/18-24/10/18 0800-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C28 Parc Tredegar : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ymadael ar gau : 22/10/18-24/10/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4060 : Yn y ddau gyfeiriad : A470 Pentrebach i Pen Dowlais A465 : Ffordd ar gau : 22/10/18-24/10/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM48 : Tua’r Gorllewin : C1 Aust i G2 Newhouse : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 23/10/18-24/10/18 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Tua’r Gorllewin : Rhaglan i Cylchfan Hardwick Y Fenni : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 22/10/18-27/10/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Pont Padog : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 08/10/18-24/10/18 24hr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.