Rhybuddion Traffig 26
scroll down
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Cynghordy i Llanwrtyd : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 22/11/14-23/11/14 0630-1830 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from The Welsh Border towards Oswestry is
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Oswestry towards The Welsh Border is
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A49 northbound is closed between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Oswestry towards The Welsh Border is
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from The Welsh Border towards Oswestry is
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from The Welsh Border towards Chester Sou
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Chester South towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M32 southbound exit slip at junction J1 is clo
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A49 southbound is closed between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r Gogledd : Yr Orsedd : Lôn ar gau : Gwaith gwella’r ffordd :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C17 Morfa Conwy i G18 Cyffordd Llandudno : Gwaith ffordd : Lôn ar gau : 1900 16/11/14-0700 23/11/14
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad