Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 25
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C25 Caerllion i G24 Coldra : Gwaith cynnal a chadw : 1 lôn ar gau ymadael yn unig : 13/09/18-21/12/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C33 Llanilltern : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Ffordd ymuno ar gau : 17/09/18-22/09/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanymddyfri i Cynghordy : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 17/09/18-21/09/18 1930-0530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA479 : Yn y ddau gyfeiriad : Ffordd Bronllys, Talgarth : Ar gau : Gwaith gwella’’r ffordd : 03/09/18-08/03/19 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C23 Llanddulas : Lôn ymuno ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 19/09/18-17/10/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C23 Llanddulas i G22 Hen Golwyn : Ffordd ar gau : Gwrthlif : 19/09/18-17/10/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C22 Hen Golwyn i G23 Llanddulas : Pont cynnal a chadw : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2m : 19/09/18-17/10/18 24HR:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound exit slip at Michael
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at Michael
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 northbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound at junction J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound between junctions J12
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 northbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound between junctions J2
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 northbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound at the junction with
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 roundabout
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 roundabout
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound at the junction with
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound at the junction with
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 roundabout
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 roundabout
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound at the junction with
Gwaith Ffordd
EventA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Rhaeadr Gwy : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : Oherwydd gwaith BT 12/09/18-25/09/18 0900-1700 :
Achlysur
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.