Rhybuddion Traffig 13
scroll down
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Monk Street Y Fenni
Digwyddiadau
digwyddiadauA449 : Tua’r De : Rhaglan i Brynbuga
Digwyddiadau
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C28 Y Waun/Rhuallt i G29 Pant y Dulath : Lôn ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 01/02/15-06/02/15 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Chester South towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A49 northbound is closed between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A49 southbound is closed between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : Twnnel Conwy : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2 m : Oedi’n bosibl : 30/01/15-13/02/15 24hrs :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r Gogledd : Yr Orsedd - Gaer : Lôn ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : Oedi
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad