Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 35
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas i G25A Grove Park : Twnnel ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 11/12/17-16/12/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas i G25A Grove Park : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 11/12/17-16/12/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C17 i G19 : Gwrthlif : Gwaith cynnal a chadw yn Nhwnel Conwy : 11/12/17-15/12/17 2000-0700
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r Gogledd : Plas Coch i Gresffordd : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 11/12/17-15/12/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C24A Llansan Sior i G28 Y Waun/Rhuallt : Lôn ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 11/12/17-16/12/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Pontsenni  i Trecastell : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/17-25/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig i Ponterwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 29/06/17-24/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 :Yn y ddau gyfeiriad :A55 C9 Treborth i Bangor :Gwaith gwella’r ffordd :Goleuadau traffig dros dro :Oedi’n bosibl :18/09/17-22/12/17
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Cerrigydrudion : STOP/GO ar waith : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 14/08/17-30/03/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound between the A489 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound between the A5 south
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 westbound
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 westbound. Horticultural works
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 westbound between the A49 and
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 westbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the A40 and the A49. H
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the A40 and the A49. R
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 eastbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 eastbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the A40 and the A49
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad