Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 53
scroll down
digwyddiadauLocation : The M53 northbound between junctions J1
Digwyddiadau
digwyddiadauLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C24 Coldra i G23A Magwyr : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Ffordd ar gau : 24/04/18-28/04/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C34 Meisgyn i G35 Pencoed : 25/04/18-28/04/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C38 Margam i G37 Y Pîl : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Ffordd ar gau : 23/04/18-28/04/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C44 Lôn-las i G45 Ynysforgan : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Ffordd ar gau : 23/04/18-28/04/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C46 Llangyfelach i G45 Ynysforgan : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 23/04/18-28/04/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Yn y ddau gyfeiriad : Gilwern i Bryn-mawr : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 23/04/18-27/04/18 2030-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanymddyfri : Gwaith ffordd : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 22/04/18-28/04/18 0000 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C25A Grove Park i G26 Malpas : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 23/04/18-28/04/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C11 Llandygai i G9 Treborth : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 26/04/18 0700-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Glyndyfrdwy : Gwaith ffordd : STOP/GO ar waith : 10/04/18-01/05/18 24hr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Bethesda i Pont Pen-y-benglog : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : STOP/GO ar waith : 16/04/18-11/05/18 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Cerrigydrudion : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : STOP/GO ar waith : 17/04/18-30/04/18 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangollen : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 20/04/18-02/05/18 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Pentrefoelas : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/18-06/05/18 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : y ddau gyfeiriad : Corris i Machynlleth : Gwaith cynnal a chadw : Oedi’ : Goleuadau traffig dros dro : 27/11/17-31/05/18 0600-2000
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Capel Curig : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 25/01/18-07/06/18 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd i Cwm-Cewydd : Goleuadau traffig dros dro : Cyfyngiad lled 3.25m tua’r dwyrain: 08/02/18-14/07/18 24awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA477 : Yn y ddau gyfeiriad : Doc Penfro (A4139) i Caeriw Cheriton : Goleuadau traffig dros dro : Gwaith ffordd: 12/02/18-13/07/18 0000-2345:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A483 northbound between the junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound between junctions J17
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A483 northbound between the junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 eastbound entry slip from the A
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 eastbound exit slip to the A41.
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound exit slip to the A51.
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound entry slip from the A
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M4 westbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound between the M53 and
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 eastbound between the A5104 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J6
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 westbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the A5 and the A483. H
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound. Roadworks are plann
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M53 J2 and the A551
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad