Rhybuddion Traffig 5
scroll down
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C16 Cylchfan Puffin i G15 Llanfairfechan : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw 23/04/14-24/04/14 1900-0530
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M5 southbound entry slip at junction J15 is cl
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M5 southbound entry slip at junction J15 is cl
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A40 between Welsh Border and M50 will be close
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA477 : Tua’r De : Gorllewin Sanclêr i Llanddowror : Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 08/04/14-30/04/14 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad