Rhybuddion Traffig 2
scroll down
AchlysuronYn y ddau gyfeiriad : Llanffestiniog i A470/A487 Cyfford : Ar gau : Dargyfeiriad A487 a A496 I Blaenau Ffestiniog : rhwng 08:30 & 15:30.
Achlysur
Gwaith FforddA477 : Tua’r De : Gorllewin Sanclêr i Llanddowror : Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 08/04/14-30/04/14 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad