Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 12
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C23A Magwyr i G24 Coldra : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 26/06/17-28/06/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G28 Parc Tredegar : Twnnel ar gau : 26/06/17-01/07/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G28 Parc Tredegar : Twnnel ar gau : 26/06/17-30/06/17 0600-2000 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C24 Coldra i G28 Parc Tredegar : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : 26/06/17-30/06/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r Gogledd : Pontypridd : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 25/06/17-30/06/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C23 Llanddulas : Lôn ymadael a lôn ymuno ar gau : Dargyfeiriad : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 26-27/6/17 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C23 Llanddulas : Lôn ymadael a Lôn ymuno ar gau : Dargyfeiriad : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 26-27/06/17 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4076 : Yn y ddau gyfeiriad : Cyfnewidfa A40 Dwyrain i Pope Hill : Goleuadau traffig dros dro : 26/06/17-02/07/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C22 Hen Golwyn i G23A Pen-sarn : lon mewnol : Ar gau : Oedi’n bosibl : 26/06/17-27/06/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C31 Caerwys i G32 Dolphin (Treffynnon) : Lôn ar gau : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 26/06/17-30/06/17 1900-060
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad