Newyddion Diweddaraf

Rhybuddion Traffig 2
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith cynnal a chadw : Gwasanaethau : 29/05/16-05/06/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Fenni : Goleuadau traffig dros dro : Ymchwiliadau strwythurol : 19/05/16-19/06/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad