Rhybuddion Traffig 13
scroll down
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Fenni
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddOn the M5 southbound between junctions J14 and J19
Digwyddiadau
tagfeyddA494 : Tua’r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy i Ewloe
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C7A Llanfairpwll i G9 Treborth
Digwyddiadau
tagfeyddOn the A49 southbound between the junctions with t
Digwyddiadau
Gwaith FforddA465 : Tua’r Gorllewin : Tredegar : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 24/08/15-28/08/15 0930-1530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 between The Welsh Border and Telford West w
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 between The Welsh Border and Telford West w
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad