Rhybuddion Traffig 8
scroll down
Gwaith FforddA470 : Tua’r Gogledd : Coryton : Lonydd traffig trwodd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 14/07/14-28/07/14 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r De : Nantgarw i Coryton : Lonydd traffig trwodd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 14/07/14-28/07/14 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 :Yn y ddau gyfeiriad :Pentre-bach i Cefn-coed-y-cymmer :Ffordd ar gau :Cynnal a chadw’r gerbytffordd :19/07/14-26/07/14 2100-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M32 northbound entry slip at junction J1 is cl
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad