Rhybuddion Traffig 6
scroll down
Gwaith FforddA470 : Tua’r Gogledd : Coryton : Lonydd traffig trwodd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 14/07/14-04/08/14 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r De : Nantgarw i Coryton : Lonydd traffig trwodd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 14/07/14-04/08/14 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C41 Pentyla/Baglan : Ffordd ymuno ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 30/07/14-01/08/14 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M32 southbound will be closed between the M4 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad