Rhybuddion Traffig 21
scroll down
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Monk Street Y Fenni
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C8 Ael-y-Bowl i G9 Treborth
Digwyddiadau
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Ddwyryd i Corwen : Goleuadau traffig dros dro : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 02/02/15-13/03/15 24hr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C16 Cylchfan Puffin i G15 Llanfairfechan : Gwrthlif : Twnnel ar gau : 15/02/15-27/03/15 0000 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C33 Llanilltern:Cynnal a chadw’r gerbytffordd:Ffordd ymadael ar gau:Dargyfeiriadau ar waith: 02/03/15-04/03/15 2000-0600:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4: Tua’r Gorllewin: C41 Pentyla/Baglan: Gwaith gwella’r ffordd: Ffordd ymuno ar gau: Dargyfeiriadau ar waith: 02/03/15-06/03/15 0700-0900:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C13 Abergwyngregyn i G12 Tal-y-bont : Lôn ar gau : Gwaith ffordd : 02/03/15-03/03/15 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C24 Faenol i G23A Pen-sarn : Lôn ar gau : Gwaith ffordd : 01/03/15-06/03/15 1900-1400 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C35 Dobs Hill : Lôn ar gau : Gwaith ffordd : 02/03/15-04/03/15 0930-1530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C18 Cyffordd Llandudno : Lôn ymadael ar gau : Lôn ar gau : 02/03/15-03/03/15 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C27A Pont Dafydd : Lôn ar gau : Gwaith ffordd : 02/03/15-03/03/15 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C31 Caerwys i G32 Dolphin (Treffynnon) : Lonydd ar gau : Gwaith ffordd : 02/03/15-04/03/15 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd : Oedi’n bosibl : Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 02/03/15-01/05/15 0800-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Glantwymyn i Caersws : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : 23/02/15-03/03/15 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r Dwyrain : Llanfair-ym-Muallt i Aberhonddu (Dwyrain) : Oedi Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 23/02/15-03/03/15 0000:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r Gogledd : Yr Orsedd - Gaer : Lôn ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : Oedi
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad