Rhybuddion Traffig 15
scroll down
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanfair-ym-Muallt : Broad street and High Street to Strand Street : Ffordd ar gau : Oedi : 07/09/14-13/10/14
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C41 Pentyla/Baglan:Treialu cau’r slipffordd fynediad:Llun-Gwen 0700-0900 tan fis Mawrth 2015:29/09/14-03/10/14 0700-0900:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C41 Pentyla/Baglan:Treialu cau’r slipffordd fynediad:Llun-Gwen 0700-0900 tan fis Mawrth 2015:29/09/14-03/10/14 1600-1800:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465: Yn y ddau gyfeiriad: Rhigos i Hirwaun: Gwaith gwella’r ffordd: Ffordd ar gau: Dargyfeiriadau ar waith: 28/09/14-04/10/14 2000-0600:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483:Yn y ddau gyfeiriad:Rhos-maen (A40) i Llandeilo:Gwaith gwella’r ffordd:Ffordd ar gau:Dargyfeiriadau ar waith29/09/14-05/10/14 0600-1900
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C13 Abergwyngregyn i G14 Madryn : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 28/09/14-02/10/14 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C34 Cyfnewidfa Ewloe : Gwaith ffordd : Lôn ar gau : 04/08/14-03/10/14 0000-2359 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad