Newyddion Diweddaraf

Rhybuddion Traffig 14
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 01/05/16-08/05/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C48 Hendy i G47 Penlle’r-gaer : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 02/05/16-07/05/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Gilwern i Gilwern : Ffordd ar gau : cylchfan Gwaith cynnal a chadw : 01/05/16-07/05/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 01/05/16-08/05/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ymadael ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 05/05/16-06/05/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Gorllewin : Rasa i Bryn-mawr : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 01/05/16-06/05/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4042 : Tua’r De : Sebastopol i Croesyceiliog : Ffordd ar gau : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 05/05/16-07/05/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C33 Llaneurgain (Fflint/Yr Wyddgrug) i G34 Cyfnewidfa Ewloe : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C22 Hen Golwyn i G24 Faenol : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith Cyfyngiad lled 3.0m : 05/05/16-06/05/16
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin C15 Llanfairfechan i G14 Madryn Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith Cyfyngiad lled 3.0m 05/05/16-06/05/16
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Bethesda i Ogwen Lake : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 03/05/16-06/05/16 0800-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Glyndyfrdwy : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 29/04/16-06/05/16 24HR
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA494 : Tua’r Dwyrain : Queensferry : lôn ymadael : a Lôn ar gau : 05/05/16-06/05/16 1800-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Arddlîn : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 06/04/16-13/05/16 0700-1830 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad