Rhybuddion Traffig 8
scroll down
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Trecastell i Llanymddyfri
Digwyddiadau
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanrwst : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 20/03/17-20/06/17 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C12 Tal-y-bont i G13 Abergwyngregyn : Gwaith cynnal a chadw : 12/02/17-22/06/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanelltud i Dolgellau : Gwaith i’r cyflenwad dwr : 20/03/17-20/06/17 0900-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Dolwyddelan : Gwaith gwella’’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 27/04/17-08/05/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanrwst : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 28/04/17-02/05/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanymynech : Gwaith gwella’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 27/04/17-04/05/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad