Rhybuddion Traffig 8
scroll down
tagfeyddThe M48 westbound will be closed between junctions
Digwyddiadau
tagfeyddThe M48 eastbound will be closed between junctions
Digwyddiadau
tagfeyddOn the A483 from The Welsh Border towards Chester
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C41 Pentyla/Baglan : lôn ymuno : Ar gau : 18/08/14-02/02/15 0700-0900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad