Rhybuddion Traffig 17
scroll down
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : C23 Rogiet i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : Toll Plaza
Digwyddiadau
tagfeyddA4232 : Tua’r Gogledd : Cyfnewidfa A48 i M4 C33 Llanilltern
Digwyddiadau
tagfeyddA55 : Tua’r Gorllewin : C15 Llanfairfechan i G12 Tal-y-bont
Digwyddiadau
tagfeyddA494 : Tua’r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy i Queensferry
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Tua’r Gorllewin : C15 Llanfairfechan i G12 Tal-y-bont
Digwyddiadau
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : Twnnel Conwy : Twnnel ar gau : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2m : 06/02/17-06/03/17 1900 : 1900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r De : Gresffordd i Plas Coch : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol 13/02/17-03/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G24 Coldra : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 13/02/17-25/02/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Halton (A483) I Gledrid (A5) : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C35 Pencoed i G37 Y Pîl : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 20/02/17-25/02/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4232 : Tua’r Gogledd : Cyfnewidfa A48 i M4 C33 Llanilltern : Ffordd ar gau : Gwaith clirio : 19/02/17-25/02/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Ffwrnais : Pont ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 23/02/17-25/02/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA493 : Yn y ddau gyfeiriad : A470 Dolgellau : Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Gwaith adeiladu : 08/02/17-31/03/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Capel Curig : Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Gwaith wal dargadw : 03/02/17-12/03/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Bethesda : STOP/GO ar waith : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 09/01/17-31/03/17 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad