Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 10
scroll down
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Pontsenni  i Trecastell : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/17-25/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig i Ponterwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 29/06/17-24/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Cerrigydrudion : STOP/GO ar waith : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 14/08/17-30/03/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : y ddau gyfeiriad : Corris i Machynlleth : Gwaith cynnal a chadw : Oedi’ : Goleuadau traffig dros dro : 27/11/17-31/05/18 0600-2000
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C24 Faenol i G23 Llanddulas : Lonydd cul : Cyfyngiad cyflymder 40 mya : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J19
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M5 J18 and the A4.
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad