Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 31
scroll down
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C35 Dobs Hill i G36 Brychdyn : Lôn ar gau : Oherwydd Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 10/06/18-10/08/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanwrtyd : Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 10/05/18-31/08/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanidloes : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 25/06/18-20/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanbrynmair Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 25/06/18-20/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C37 Y Pîl i G38 Margam : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Ffordd ar gau : 14/07/18-20/07/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C25A Grove Park i G26 Malpas : Gwaith cynnal a chadw : Twnnel ar gau gau gan gynnwys ymadael : 16-18/07/18 2000-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C26 Malpas : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ymuno ar gau : 16/07/18-17/07/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C28 Parc Tredegar : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : off/ar gau : 16/07/18-19/07/18 2100-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C22 Hen Golwyn i G23 Llanddulas : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : Ffordd ar gau : 16/07/18-17/07/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C36 Brychdyn : Lôn ymadael ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 16/07/18-18/07/18 1930-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C36A Brychdyn i G36 : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 16/07/18-18/07/18 1930-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Goleuadau traffig dros dro : Gwaith adeiladu : 08/05/18-20/07/18 24 awr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llandinam : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 25/06/18-20/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound entry slip from the A
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound between the A483 and
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 southbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 northbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 southbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A5 southbound between the A49 South
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound between the A4113 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound between the A4117 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound between junctions J16
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound between junctions J17
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.