Rhybuddion Traffig 18
scroll down
AchlysuronA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C17 Morfa Conwy i G16 Cylchfan Puffin : Gwrthlif : Cyfyngiad cyflymder 40 mya : 20/04/15-22/04/15 1900-0700 :
Achlysur
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Monk Street Y Fenni
Digwyddiadau
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangollen : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 01/01/15-31/12/15 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Corwen i Carrog : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : STOP/GO ar waith : 15/04/15-05/05/15 0730-1730 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Porthaethwy : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 13/04/15-01/05/15 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C41 Pentyla/Baglan:Gwaith gwella’r ffordd:Ffordd ymuno ac ymadael ar gau:Dargyfeiriadau ar waith:200415-240415 0700-0900:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C41 Pentyla/Baglan:Gwaith gwella’r ffordd:Ffordd ymuno ac ymadael ar gau:Dargyfeiriadau ar waith:200415-240415 1600-1800:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Castell-nedd : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 19/04/15-24/04/15 1900-0530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from The Welsh Border towards Chester Sou
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Chester South towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Chester South towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Chester South towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : Goleuadau traffig dros dro : 02/03/15-01/05/15 0800-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r Gogledd : Yr Orsedd - Gaer : Lôn ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : Oedi
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C17 Morfa Conwy i G16 Cylchfan Puffin : Gwrthlif : Cyfyngiad lled : 20/04/15-24/04/15 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad