Rhybuddion Traffig 11
scroll down
Gwaith FforddA48 : Tua’r Dwyrain : Pen-sarn i Nant-y-caws : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 20/09/16-01/11/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Llandarsi i Castell-nedd : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 21/10/16-24/10/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM48 : Tua’r Dwyrain : C2 Newhouse i G1 Aust : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 21/10/16-24/10/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C24A Llansan Sior : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ymadael ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 21/10/16-25/10/16 2000-06
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C24A Llansan Sior : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 21/10/16-25/10/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Minffordd : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 13/10/16-09/11/16 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Tal-y-bont : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 10/10/16-10/01/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C18 Cyffordd Llandudno i G17 Morfa Conwy : Lôn ar gau : 22/10/16-29/10/16 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C17 Morfa Conwy i G18 Cyffordd Llandudno : Gwaith ffordd : Lôn ar gau : 22/10/16-29/10/16 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Trallwng : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 20/10/16-31/10/16 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Trallwng : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 20/10/16-31/10/16 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad