Rhybuddion Traffig 6
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C41 Pentyla/Baglan : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith ffordd : 01/09/14-05/09/14 1600-1800 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C41 Pentyla/Baglan : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith ffordd : 01/09/14-05/09/14 0700-0900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad