Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 22
scroll down
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : Toll Plaza : Tagfeydd : Oedi’n Bosibl :
Digwyddiadau
Gwaith FforddA55 Yn y ddau gyfeiriad:C5 Engedi (Rhosneigr) I C7 Cefn Du: Symudiadau Llwyth Anarferol 09:30-15:30 Dydd Llun- Gwener. 05/06/18-18/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin C35 Dobs Hill i G35A Warren/Brychdyn Lôn ar gau : Oherwydd Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 10/06/18-10/08/18 2000-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangollen : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 04/06/18-29/06/18 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C36A Brychdyn : lôn ymadael : a Tua’r Dwyrain : lôn ymuno : Ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw cylchol :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanwrtyd : Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 10/05/18-31/08/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanidloes : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 25/06/18-20/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanbrynmair Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 25/06/18-20/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C5 Engedi (Rhosneigr) i G6 Tyrpeg y Nant (Llangefni) : Gwrthllif : Tan 18/07/18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llandinam : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 25/06/18-20/07/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C27 Llanelwy i G28 Y Waun/Rhuallt : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw cylchol : 24/06/18-26/06/18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C10 Ffordd Caernarfon i G11 Llandygai : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 25/06/18-27/06/18 0500-1800 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd i Cwm-Cewydd : Goleuadau traffig dros dro : Cyfyngiad lled 3.25m tua’r dwyrain: 08/02/18-14/07/18 24awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Goleuadau traffig dros dro : Gwaith adeiladu : 08/05/18-20/07/18 24 awr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C24 Faenol : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw cylchol : 13/06/18-14/07/18 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A494 westbound exit slip to the A54
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A494 westbound between the M53 and
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddTraffic is being managed via temporary traffic sig
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddTraffic is being managed via temporary traffic sig
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.