Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 30
scroll down
digwyddiadauA494 : Tua’r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy i Garden City (Drome Corner) : Digwyddiad : cerbyd wedi torri lawr : Lôn ar gau :
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : C23A Magwyr i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : C40 Taibach i G44 Lôn-las : Tagfeydd : Oedi
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Tua’r Gorllewin : C35 Dobs Hill i G32 Dolphin (Treffynnon) : Tagfeydd : Cerbydau araf
Digwyddiadau
Gwaith FforddA487 : y ddau gyfeiriad : Corris i Machynlleth : Gwaith cynnal a chadw : Oedi’ : Goleuadau traffig dros dro : 27/11/17-31/05/18 0600-2000
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Capel Curig : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 25/01/18-07/06/18 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd i Cwm-Cewydd : Goleuadau traffig dros dro : Cyfyngiad lled 3.25m tua’r dwyrain: 08/02/18-14/07/18 24awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Goleuadau traffig dros dro : Gwaith adeiladu : 08/05/18-20/07/18 24 awr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Felinheli i A55 C9 Treborth : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 15/05/18-29/05/18 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between the A5117 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound between junctions J17
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M5 J18 and the M49
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A494 eastbound between the A540 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLane closures are in place to facilitate an emerge
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 southbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
EventA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanfair-ym-Muallt : Eisteddfod yr Urdd : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’’n bosibl : 23/05/18-02/06/18 24awr
Achlysur
EventA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Ffordd Bangor, Caernarfon : Gwaith BT : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’’n bosibl : 15/05/18-29/05/18 0900-17
Achlysur
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.