Rhybuddion Traffig 14
scroll down
AchlysuronA55 : Tua’r Gorllewin : C10 Ffordd Caernarfon i G9 Treborth : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 24/08/16-25/08/16 0000 :
Achlysur
AchlysuronA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C19 Glan Conwy i G23 Llanddulas : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 08/08/16-11/09/16 2200-0600 :
Achlysur
AchlysuronA55 : Tua’r Dwyrain : C33 Llaneurgain (Fflint/Yr Wyddgrug) i G33A Llaneurgain : Cynnal a chadw : Lôn ar gau : 22/08/16-26/08/16 1930-0600 :
Achlysur
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas
Digwyddiadau
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C10 Ffordd Caernarfon i G9 Treborth : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 24/08/16-25/08/16 0000 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G28 Parc Tredegar : Twnnel ar gau : Gwaith ffordd : 22/08/16-26/08/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C24 Coldra : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 22/08/16-26/08/16 2200-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 22/08/16-26/08/16 2200-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Gorllewin : Aberdulais i Castell-nedd : lôn ymadael : Gwaith cynnal a chadw : 21/08/16-28/08/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C48 Hendy : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : lôn ymadael : 21/08/16-26/08/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C19 Glan Conwy i G23 Llanddulas : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 08/08/16-11/09/16 2200-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C33 Llaneurgain (Fflint/Yr Wyddgrug) i G33A Llaneurgain : Cynnal a chadw : Lôn ar gau : 22/08/16-26/08/16 1930-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Goleuadau traffig dros dro : 23/08/16-25/08/16 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA494 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanuwchllyn : Gwaith gwella’r ffordd : STOP/GO ar waith : 23/08/16-25/08/16 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad