Rhybuddion Traffig 25
scroll down
AchlysuronM4 : Gwasanaethau C36 : Dim Parcio i Coetsys a HGV’s : 30/10/15 i 29/07/16
Achlysur
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Monk Street Y Fenni
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Tua’r Gorllewin : C17 Morfa Conwy i G16 Cylchfan Puffin
Digwyddiadau
digwyddiadauA490 : Yn y ddau gyfeiriad : Kingswood i Y Trallwng
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddA470 : Tua’r Gogledd : Nantgarw
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddA55 : Tua’r Gorllewin : C16 Cylchfan Puffin i G15 Llanfairfechan
Digwyddiadau
tagfeyddA55 : Tua’r Dwyrain : C14 Madryn i G15 Llanfairfechan
Digwyddiadau
tagfeyddA470 : Tua’r Gogledd : Coryton i Nantgarw
Digwyddiadau
Gwaith FforddA4281 : Yn y ddau gyfeiriad : Rassau i Glynebwy : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 31/01/16-16/02/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : Pen-y-Clip : Twnnel ar gau : Tua’r Dwyrain : Pentir : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2m : 31/01/16-12/02/16 24HR:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C34 Cyfnewidfa Ewloe : lôn ymuno : Ar gau : Oedi’n bosibl :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 07/02/16-14/02/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Gorllewin : Rasa : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 10/02/16-11/02/16 0930-1530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Gilwern i Gilwern : Tua’r Dwyrain : cylchfan Gwaith cynnal a chadw : 07/02/16-13/02/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Gorllewin : Gilwern : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 07/02/16-13/02/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C47 Penlle’r-gaer i G46 Llangyfelach : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 08/02/16-12/02/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r De : Glan-bad : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 08/02/16-13/02/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r Gogledd : Glan-bad : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 09/02/16-11/02/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4042 : Tua’r Gogledd : Cylchfan y Tyrpeg i Cyfnewidfa A472 : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 09/02/16-11/02/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C19 Glan Conwy : lôn ymuno : Gwaith cynnal a chadw : Oedi’n bosibl : 08/02/16-27/02/16
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C16 Cylchfan Puffin i G15 Llanfairfechan : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2m : 30/01/16-12/02/16 1800-1400 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Trallwng : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 04/01/16-28/02/16 Night Time Working
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470/A5 : Betws-y-Coed : Yn y ddau gyfeiriad : Goleuadau traffig dros dro : 08/02/16-13/02/16 0000 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad