Rhybuddion Traffig 17
scroll down
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Monk Street Y Fenni
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C33 Llanilltern:Cynnal a chadw’r gerbytffordd:Ffordd ymadael ar gau:Dargyfeiriadau ar waith:29/03/15-02/04/15 2000-0600:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4: Tua’r Gorllewin: C41 Pentyla/Baglan: Gwaith gwella’r ffordd: Ffordd ymuno ar gau: Dargyfeiriadau ar waith: 30/03/15-03/04/15 0700-0900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4232:Tua’r DeM4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48:Cynnal a chadw’r gerbytffordd:Ffordd ar gau:Dargyfeiriadau ar waith300315-020415 2000-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4: Tua’r Gorllewin: C41 Pentyla/Baglan: Gwaith gwella’r ffordd: Ffordd ymuno ar gau: Dargyfeiriadau ar waith: 30/03/15-01/04/15 1600-1800:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangollen : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 01/01/15-31/12/15 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Capel Curig : Gwaith cynnal a chadw cylchol : Goleuadau traffig dros dro : 30/03/15-01/04/15 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Cerrigydrudion : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 23/03/15-02/04/15 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Froncysyllte : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 16/03/15-02/04/15 24hr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from The Welsh Border towards Chester Sou
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A483 from Chester South towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd : Oedi’n bosibl : Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 02/03/15-01/05/15 0800-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : Goleuadau traffig dros dro : 02/03/15-01/05/15 0800-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Tua’r Gogledd : Yr Orsedd - Gaer : Lôn ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : Oedi
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad