Rhybuddion Traffig 16
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C41 Pentyla/Baglan : lôn ymuno : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 15/09/14-19/09/14 1600-1800 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C41 Pentyla/Baglan : lôn ymuno : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 15/09/14-19/09/14 0700-0900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Dwyrain:C41 Pentyla/Baglan:lôn ymuno:Cynnal a chadw’r gerbytffordd:Ffordd ar gau:Dargyfeiriadau ar waith:16/09/14-20/09/14 1900-060
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA48:Tua’r Gogledd:Cyffordd B4487 i Llansawel:Cynnal a chadw’r gerbytffordd:Ffordd ar gau:Dargyfeiriadau ar waith:16/09/14-20/09/14 1900-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C17 Morfa Conwy i C18 Cyffordd Llandudno : Gwaith cynnal a chadw : Gwrthlif : Cyfyngiad lled : 16-19/09/14 1830-0730 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanfair-ym-Muallt : Broad street and High Street to Strand Street : Ffordd ar gau : Oedi : 07/09/14-13/10/14
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C34 Cyfnewidfa Ewloe : Gwaith ffordd : Lôn ar gau : 04/08/14-03/10/14 0000-2359 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C23 Llanddulas i G23A Pen-sarn : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 13/09/14-19/09/14 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C11 Llandygai i G12 Tal-y-bont : Gwaith cynnal a chadw : 15/09/14-22/09/14 1900-0700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C11 Llandygai i G12 Tal-y-bont : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 16/09/14-18/09/14 0600-1900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the A5 from The Welsh Border towards Telford We
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
 
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad