Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 36
scroll down
digwyddiadauA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C1 Kingsland (Caergybi) i G38 Chester : Amodau gyrru gwael : Disgwyl Gwynt cryf : Oedi’n bosibl :
Digwyddiadau
digwyddiadauA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Gwalchmai : Digwyddiad : Ffordd ar gau : amodau tywydd garw :
Digwyddiadau
digwyddiadauM48 : Yn y ddau gyfeiriad : C1 Aust i G2 Newhouse : Pont Ar gau : Oherwydd Gwynt Cryf :
Digwyddiadau
digwyddiadauA494 : Yn y ddau gyfeiriad : Rhydymain : Ffordd ar gau : Coeden wedi disgyn : Dargyfeiriad :
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Yn y ddau gyfeiriad : Pont Britannia : Gwynt cryf : cyfyngiadau cyflymder a cherbyd : Ar gau i gerbydau nwyddau trwm a cherbydau mawr
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas i G25A Grove Park : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 16/10/17-20/10/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C46 Llangyfelach i G44 Lôn-las : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 16/10/17-18/10/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C49 Pont Abraham i G48 Hendy : Ffordd ar gau : Gwaith ffordd : 16/10/17-18/10/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Yn y ddau gyfeiriad : Bryn-mawr i Gilwern : Ffordd ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 16/10/17-21/10/17 2015-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Tua’r Gogledd : Pontypridd : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 16/10/17-17/10/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Ffordd Berwyn Llangollen : Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 16/10/17-28/10/17 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Cilmeri : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 16/10/17-27/11/17 24 awr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanbister : Gwaith ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 16/10/17-20/10/17 24 awr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Yn y ddau gyfeiriad : Pantygelli : Malthouse Access : Goleuadau traffig dros dro : 16/10/17-20/10/17 0700-1900 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C11 Llandygai i G12 Tal-y-bont : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : 15/10/17-18/10/17 1900-0500 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA494 : Yn y ddau gyfeiriad : Bala : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 16/10/17-19/10/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Pontsenni  i Trecastell : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/17-25/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig i Ponterwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 29/06/17-24/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 :Yn y ddau gyfeiriad :A55 C9 Treborth i Bangor :Gwaith gwella’r ffordd :Goleuadau traffig dros dro :Oedi’n bosibl :18/09/17-22/12/17
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C31 Caerwys i G32 Dolphin (Treffynnon) : Lôn ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 10/10/17-30/10/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe carriageway is blocked, with all traffic held
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound entry slip from the A
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad