Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 47
scroll down
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : C23 Rogiet i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi hir
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : C38 Margam i G43 Llandarsi : Tagfeydd : Oedi
Digwyddiadau
digwyddiadauA494 : Tua’r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy i A55 C33B Ewloe : Tagfeydd : Oedi
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Dwyrain : C42 Earlswood i G41 Pentyla/Baglan : Tagfeydd : Oedi
Digwyddiadau
digwyddiadauA4232 : Tua’r Gogledd : Cyfnewidfa A48 i M4 C33 Llanilltern : Tagfeydd : Oedi’n bosibl :
Digwyddiadau
digwyddiadauA470 : Tua’r Gogledd : Coryton i Glan-bad : Tagfeydd : Oedi’n bosibl :
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Dwyrain : C29 Cas-bach i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi’n bosibl :
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C23A Magwyr i G24 Coldra : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 19/03/18-24/03/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas i G25A Grove Park : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 19/03/18-24/03/18 2200-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C24 i G23 Llanddulas : Ffordd ar gau Dargyfeiriadau ar waith : 16/03/18-29/03/18 2000-0600 : Cyfyngiad lled 3..2m :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Ganllwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 19/03/18-28/03/18 0900-1545 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Penrhyndeudraeth : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 16/03/18-29/03/18 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Pontsenni  i Trecastell : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/17-25/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig i Ponterwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 29/06/17-24/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Cerrigydrudion : STOP/GO ar waith : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 14/08/17-30/03/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : y ddau gyfeiriad : Corris i Machynlleth : Gwaith cynnal a chadw : Oedi’ : Goleuadau traffig dros dro : 27/11/17-31/05/18 0600-2000
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Capel Curig : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 25/01/18-07/06/18 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : I’r dwyrain o Gylchfan Gelli Angharad, Aberystwyth : Goleuadau traffig dros dro : 05/02/18-30/03/18 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd i Cwm-Cewydd : Goleuadau traffig dros dro : Cyfyngiad lled 3.25m tua’r dwyrain: 08/02/18-14/07/18 24awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Tre’r-ddôl : Gwaith gwella’’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 05/02/18-28/03/18 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA477 : Yn y ddau gyfeiriad : Doc Penfro (A4139) i Caeriw Cheriton : Goleuadau traffig dros dro : Gwaith ffordd: 12/02/18-13/07/18 0000-2345:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C28 Y Waun/Rhuallt i G29 Pant y Dulath : Gwaith ffordd : Lonydd cul : 11/02/18-28/03/18 2030-0530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Cyfronnydd : Gwaith ffordd : 14/03/18-24/03/18 0800-1730 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound entry slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 eastbound entry slip from the A
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 eastbound exit slip to the A41.
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound exit slip to the A51.
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound entry slip from the A
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 westbound between the M53 and
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A55 eastbound between the A5104 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound between junctions J1
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound between junctions J6
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M4 westbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad