Rhybuddion Traffig 19
scroll down
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Trecastell i Llywel : Ar gau : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Dargyfeiriad : 20/03/17-24/03/17 1830-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Y ddau gyfeiriad : Derwenlas i Powys/Ceredigion : Dargyfeiriad : Ffordd ar gau : 13/03/17-31/03/17 2130-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G28 Parc Tredegar : Ffordd ar gau : Gwaith ffordd : 20/03/17-25/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar : Ffordd ymadael ar gau : Gwaith ffordd : 23/03/17-25/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith ffordd : 22/03/17-24/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C25A Grove Park : Ffordd ymuno ar gau : Gwaith ffordd : 22/03/17-24/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C37 Y Pîl i G35 Pencoed : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 20/03/17-25/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Dowlais Top i Tredegar : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 20/03/17-25/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA4042 : Tua’r Gogledd : Cylchfan Hardwick Y Fenni : Ffordd ar gau : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : 20/03/17-25/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Halton (A483) I Gledrid (A5) : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 15/02/17-31/03/17 24 awr :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanfair-ym-Muallt : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 01/03/17-31/03/17 0000 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanfarian : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 06/03/17-31/03/17 24 awr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Betws-y-coed : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 01/03/17-14/04/17 24 awr:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Bethesda : STOP/GO ar waith : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 09/01/17-31/03/17 0800-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA493 : Yn y ddau gyfeiriad : A470 Dolgellau : Goleuadau traffig dros dro : Oherwydd Gwaith adeiladu : 08/02/17-31/03/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : ddau gyfeiriad : C31 Caerwys i G32 Dolphin (Treffynnon) : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Dargyfeiriad : 19/03/17-29/03/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55: Yn y ddau gyfeiriad: Twnnel Conwy: Gwrthlif. Lonydd cul: Cyfyngiad lled 3.2m: Cyfyngiad cyflymder 40 mya : 22/03/17-24/03/17 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad