Rhybuddion Traffig 11
scroll down
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C3 Y Fali i G1 Kingsland (Caergybi) : Lôn ar gau : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3..2m : 06/06/16-20/07/16 24HR
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C1 Kingsland (Caergybi) i G3 Pen Caledog (Y Fali) : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 23/06/16-03/07/16 0800-1600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C19 Glan Conwy i G22 Hen Golwyn : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : a Gwaith trydanol : 26/06/16-29/06/16 2200-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas i G25A Grove Park : lôn ymuno : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau :Gwaith ffordd : 27/06/16-29/06/16 2000-0600:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G24 Coldra : Ffordd ar gau : Gwaith ffordd : 27/06/16-29/06/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Yn y ddau gyfeiriad : Hirwaun i Cefn-coed-y-cymmer : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 27/06/16-29/06/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ymadael ar gau : Gwasanaethau : Gwaith cynnal a chadw : 26/06/16-07/07/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C19 Glan Conwy i G22 Hen Golwyn : Ffordd ar gau : Gwaith trydanol : Dargyfeiriadau lleol ar waith 26/06/16-29/06/16
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C32A Pentre Helygain i G32B Helygain : Gwaith cynnal a chadw cylchol : Lôn ar gau : 27/06/16-29/06/16 1900-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Rhiwabon : Lôn ar gau : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 27/06/16-29/06/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Aberystwyth : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 14/06/16-19/07/16 0700-1600 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad