Rhybuddion Traffig 8
scroll down
tagfeyddM4 : Tua’r Dwyrain : C29 Cas-bach i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddA48 : Tua’r Gorllewin : Pen-sarn
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Dwyrain : C44 Lôn-las i G41 Pentyla/Baglan
Digwyddiadau
tagfeyddA494 : Tua’r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy i Queensferry
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : C38 Margam i G42 Earlswood
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C36 Sarn : Ffordd ymadael ar gau : Gwasanaethau : 24/07/16-31/07/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Gorllewin : Aberdulais i Llandarsi : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 24/07/16-07/08/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Gilwern i Y Fenni : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 27/07/16-11/08/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad