Rhybuddion Traffig 13
scroll down
tagfeyddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddA470 : Tua’r Gogledd : Coryton i Nantgarw
Digwyddiadau
tagfeyddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G26 Malpas
Digwyddiadau
tagfeyddA4232 : Tua’r Gogledd : Cyfnewidfa A48 i M4 C33 Llanilltern
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : C32 Coryton i G33 Llanilltern
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas i G25A Grove Park : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : Gwaith ffordd : 05/12/16-09/12/16 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G24 Coldra : Twnnel ar gau : Gwaith ffordd : 05/12/16-09/12/16 2200-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C38 Margam i G42 Earlswood : Ffordd ar gau : Gwaith brys : 05/12/16-08/12/16 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Cefn-coed-y-cymmer i Aberhonddu : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw cylchol : 05/12/16-07/12/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C31 Caerwys : lôn ymuno : Gwaith cynnal a chadw : 05/12/16-07/12/16 1930-0400 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C10 Ffordd Caernarfon : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 28/11/16-22/12/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Tal-y-bont : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 10/10/16-10/01/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA489 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd Gwaith brys : Goleuadau traffig dros dro : Tan hysbysiad pellach
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad