Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 43
scroll down
digwyddiadauM4 : Tua’r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi’n Bosibl :
Digwyddiadau
digwyddiadauA470 : Tua’r De : Nantgarw i Gyfnewidfa Coryton : Oedi’n bosibl : Tagfeydd :
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Dwyrain : C33 Capel Llanilltern : Allanfa : Oedi’n Bosibl : Tagfeydd :
Digwyddiadau
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : Ail Groesfan Hafren : Tagfeydd : Oedi
Digwyddiadau
digwyddiadauLocation : The A550 northbound between the A540 a
Digwyddiadau
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C25A Grove Park i G26 Malpas : Twnnel ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 22/02/18-24/02/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C45 Ynysforgan i G44 Lôn-las : Ffordd ar gau : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 22/02/18-24/02/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Llandarsi i Castell-nedd : Ffordd ar gau : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : 21/02/18-24/02/18 1900-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Yn y ddau gyfeiriad : Hirwaun i Cefn-coed-y-cymmer : Ffordd ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 21/02/18-26/02/18 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA48 : Yn y ddau gyfeiriad : Cas-gwent i Afon Gwy:Pont ar gau:Goleuadau traffig dros dro:Gwaith i’r cyflenwad nwy:19/02/18-25/02/18 0930-1600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddPrawf : A485 : Tua’r Gogledd : Prawf
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Pontsenni  i Trecastell : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/17-25/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig i Ponterwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 29/06/17-24/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Cerrigydrudion : STOP/GO ar waith : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 14/08/17-30/03/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : y ddau gyfeiriad : Corris i Machynlleth : Gwaith cynnal a chadw : Oedi’ : Goleuadau traffig dros dro : 27/11/17-31/05/18 0600-2000
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C24 Faenol i G23 Llanddulas : Lonydd cul : Cyfyngiad cyflymder 40 mya : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Capel Curig : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 25/01/18-07/06/18 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangollen : Gwaith gwella’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 26/01/18-22/03/18 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Corwen : Gwaith gwella’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 26/01/18-22/03/18 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : I’r dwyrain o Gylchfan Gelli Angharad, Aberystwyth : Goleuadau traffig dros dro : 05/02/18-30/03/18 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA458 : Yn y ddau gyfeiriad : Mallwyd i Cwm-Cewydd : Goleuadau traffig dros dro : Cyfyngiad lled 3.25m tua’r dwyrain: 08/02/18-14/07/18 24awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Tre’r-ddôl : Gwaith gwella’’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 05/02/18-28/03/18 24 awr
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA477 : Yn y ddau gyfeiriad : Doc Penfro (A4139) i Caeriw Cheriton : Goleuadau traffig dros dro : Gwaith ffordd: 12/02/18-13/07/18 0000-2345:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Felinheli : 12/02/18-23/02/18 0700-1430 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C19 Glan Conwy : lôn ymuno : 12/02/18-25/02/18 0600-1600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad C15 Llanfairfechan i G16 Cylchfan Puffin Gwrthlif : yn twnnel Cyfyngiad lled 3. 2m : 13/02/18-25/02/18 2000-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C28 Y Waun/Rhuallt i G29 Pant y Dulath : Gwaith ffordd : Lonydd cul : 11/02/18-28/03/18 2030-0530 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M53 J2 and the A551
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M53 J2 and the A551
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M53 J2 and the A551
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M53 J2 and the A551
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the M53 J2 and the A551
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound entry slip at juncti
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 southbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M53 northbound exit slip at junctio
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad