Rhybuddion Traffig 15
scroll down
digwyddiadauA547 : Yn y ddau gyfeiriad : Abergele i Rhuddlan
Digwyddiadau
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 05/01/17-24/01/17 0700-1800 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C31 Caerwys i G27 Llanelwy : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw Dargyfeiriadau lleol ar waith 16/01/17-24/01/17:
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C29 Pant y Dulath : lôn ymuno : Ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith 16/01/17-24/01/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C30 Traveller’s Inn : lôn ymuno : Ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith 16/01/17-24/01/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangollen i Glyndyfrdwy : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 20/01/17-02/02/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Froncysyllte : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 18/01/17-25/01/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA5 : Yn y ddau gyfeiriad : Betws-y-coed i Ysbyty Ifan : Gwaith cynnal a chadw : STOP/GO ar waith : 19/01/17-23/01/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C29 Pant y Dulath i G27 Llanelwy : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Dargyfeiriadau lleol ar waith 16/01/17-24/01/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA494 : Yn y ddau gyfeiriad : Yr Wyddgrug (Ffordd Caer) : Goleuadau traffig dros dro : 19/01/17-23/01/17 0900-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Ffwrnais : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 04/01/17-17/02/17 0700-1700 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA479 : Yn y ddau gyfeiriad : Talgarth : Gwaith gwella’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 07/01/17-30/06/17 0800-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Llanbister : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 05/01/17-24/01/17 0700-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA487 : Yn y ddau gyfeiriad : Bryncir : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : 03/01/17-10/02/17 0700-1630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : Pont Britannia i G9 Treborth : Lôn ar gau : Gwaith ffordd : 09/01/17-24/01/17 0500-2345 :
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad