Rhybuddion Traffig 5
scroll down
digwyddiadauA55 : Tua’r Gorllewin : C35 Dobs Hill i G34 Cyfnewidfa Ewloe
Digwyddiadau
Gwaith FforddA48 : Tua’r Dwyrain : Pen-sarn i Nant-y-caws : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 20/09/16-01/11/16 0000-2345 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : Pentir Pen-y-Clip : Ar gau : Twnnel: Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2m : 18/09/16-14/10/16 1900-0630 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r Dwyrain : Llandarsi i Castell-nedd : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : lôn ymadael : 25/09/16-02/10/16 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Dwyrain : C7A Llanfairpwll i G8 Ael-y-Bowl : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith cynnal a chadw : 27/09/16-30/09/16 24HR
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
 
Dewch o hyd i leoliad