Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 9
scroll down
Gwaith FforddA48M : Tua’r Dwyrain : M4 C29 Cas-bach i M4 C29A Llaneirwg : Gwaith gwella’r ffordd : Ffordd ar gau : 10/12/18-15/12/18 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Tua’r De : Glyn-nedd : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 14/12/18-15/12/18 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Tua’r Dwyrain : Llanllwch : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ymadael ar gau : 14/12/18-15/12/18 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Tua’r Gorllewin : C10 Ffordd Caernarfon : Ar gau : Pob cerbyd Dargyfeiriadau ar waith : 14/12/18-15/12/18 1900-0500 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J15
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A540 a
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.