Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 32
scroll down
Gwaith FforddM4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G28 Parc Tredegar : Twnnel ar gau : Gwaith gwella’r ffordd : 14/08/17-18/08/17 2000-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C26 Malpas : Ffordd ymuno ac ymadael ar gau : Gwaith ffordd : 14/08/17-17/08/17 1000-2200 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA465 : Brynmawr i Gilwern: i’r ddau gyfeiriad : gwaith ehangu ffordd parhaus hyd fis Medi 2018 : oedi posibl ar adegau prysur
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Y Drenewydd : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 31/05/17-30/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Pontsenni  i Trecastell : Gwaith wal dargadw : Goleuadau traffig dros dro : 25/04/17-25/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA44 : Yn y ddau gyfeiriad : Llangurig i Ponterwyd : Gwaith cynnal a chadw : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 29/06/17-24/04/18 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA470 : Yn y ddau gyfeiriad : Commins Coch : Gwaith adeiladu : Goleuadau traffig dros dro : Oedi’n bosibl : 26/07/17-30/09/17 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddA55 : Yn y ddau gyfeiriad : C16 Cylchfan Puffin i G23 Llanddulas : Gwaith trydanol : Lonydd ar gau : 17/07/17-25/08/17 1900-0600 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A494 eastbound exit slip to the A51
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddRoad repairs
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M56 eastbound between junctions Ch
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A494 eastbound exit slip to the A51
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A494 westbound entry slip from the
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A40 westbound between the junctions
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A483 southbound between the A5 and
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A483 northbound between the A458 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound between the A5 south
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound between the A489 an
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound between the junction
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound between the junction
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 northbound between the junction
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the A5 and the A49 So
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The junction of the A5 and the A49 So
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound. Roadside drains wor
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A49 southbound. Roadside drains wor
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the junctio
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 northbound between the A494 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The A550 southbound between the A41 an
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad