Rhybuddion Traffig 18
scroll down
digwyddiadauA40 : Yn y ddau gyfeiriad : Monk Street Y Fenni
Digwyddiadau
digwyddiadauA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Rhiwabon i Halton
Digwyddiadau
digwyddiadauA55 : Yn y ddau gyfeiriad : Pont Britannia
Digwyddiadau
tagfeyddOn the A5 from Telford West towards The Welsh Bord
Digwyddiadau
Gwaith FforddA483 : Yn y ddau gyfeiriad : Halton i Rhiwabon : Cynnal a chadw’r gerbytffordd : Cyfyngiad cyflymder 40 mya : 15/07/15-26/08/15 : 24HR
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4:Tua’r Gorllewin:C30 Porth Caerdydd:Gwaith cynnal a chadw:Ffordd ymuno ac ymadael ar gau:Dargyfeiriadau ar waith:030815-050815 2000-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4: Tua’r Gorllewin: C43 Llandarsi i G44 Lôn-las: Gwaith cynnal a chadw: Ffordd ar gau: Dargyfeiriadau ar waith: 03/08/15-04/08/15 1930-0600
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddM4 : Tua’r Dwyrain : C25A Grove Park : Gwaith brys : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau ar waith : 03/08/15-05/08/15 2000-0030 :
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from The Welsh Border towards Telford West
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 between The Welsh Border and Telford West w
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 between The Welsh Border and Telford West w
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe A5 from Telford West towards The Welsh Border
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M4 eastbound is closed between junctions J20 a
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M4 eastbound entry slip at junction J20 from M
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M4 eastbound entry slip at junction J20 from M
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddThe M4 westbound entry slip at junction J20 is clo
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 northbound between junctions J3 and J1,
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddOn the M32 southbound between junctions J1 and J3,
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
Cludiant - gwybodaeth o ddiddordeb

 
 
Calendr
 
Dewch o hyd i leoliad