Rhybuddion Traffig Traffyrdd a Chefnffyrdd 8
scroll down
digwyddiadauM4 : Tua’r Gorllewin : C25A Grove Park : Digwyddiad : lôn ymadael : Lôn ar gau : Oherwydd Gwaith brys :
Digwyddiadau
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J18
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M4 eastbound between junctions J22
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M4 westbound between junctions J21
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M5 northbound between junctions J21
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M4 westbound between junctions J21
Gwaith Ffordd
Gwaith FforddLocation : The M4 westbound between junctions J21
Gwaith Ffordd
scroll up
Severe traffic disruption - Problemau traffig difrifol
Moderate traffic disruption - Amharu cymedrol ar y traffig
Slight or unknown traffic disruption - Rhywfaint o broblemau traffig neu broblemau anhysbys
Opsiynau map teithio
Gwaith ffordd
Digwyddiadau a Thagfeydd
Achlysuron
Google Traffic
Gorsafoedd rheilffordd
Arwyddion gwybodaeth
Teledu cylch cyfyng
 
 
Dewch o hyd i leoliad
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad o'r wefan hon a deall sut rydych chi'n cael eich gwybodaeth gennym.
Cwcis hanfodol : Mae'r wefan yn defnyddio cwcis penodol er mwyn gweithredu'n briodol. Mae angen newid dewisiadau'ch porwr er mwyn analluogi'r cwcis hyn.
Cwcis dadansoddol : Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae hyn yn dangos nifer yr ymwelwyr, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau er mwyn ein helpu i wella'r gwasanaeth.
I gael gwybodaeth fanylach am y cwcis rydym yn eu defnyddio ac i newid eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd, ewch i'n tudalen polisi cwci.