Sorry, this website is currently unavailable due to maintenance. For traffic information, please call Traffic Wales on 0300 123 1213.

Yn anffodus, nid yw'r wefan ar gael ar hyn o bryd yn sgil gwaith cynnal a chadw. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Traffig Cymru ar 0300 123 1213.