Traffig Cymru yw'r gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd

Traffic Wales is the Welsh Government’s
traffic information service for the
motorway and trunk road network